Из жизни заключенных

Қўли гул маҳкумлар
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 август кунидаги 3200-сонли "Ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлган жазоларни ижро этиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш  чора-тадбирлари тўғрисида"...
Муассасаларда маҳкумларга кўрсатилаётган тиббий ёрдам
Ҳеч биримизга сир эмас, ўтган 2017 йил мамлакатимиз тараққиётининг янги босқичини бошлаб берди. Айнан шу йили қабул қилинган Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги фармон эса давлат ва жамиятнинг...
Муaссaсaлaр зaмонaвий тиббиёт ускунaлaри билaн тaъминлaнмокдa
Жaзони ижро еиш муaссaсaлaридa жaзо муддaтини ўтaётгaн мaҳкумлaргa дaволaш профилaктикa ёрдaми вa сaнитaрия тaдбирлaри қонун ҳужжaтлaридa белгилaнгaн тaртибдa aмaлгa оширилaди. Жумлaдaн, тизимдaги бaрчa муaссaсaлaрдa тиббий ёрдaм курслaри куну-тун...
Маҳкумлар ижодидан
ТАРИХИНГ БУЮКДИР ЎЗБЕКИСТОНИМ!   Халқим сенинг тарихинг буюк, Таърифинг сўзласам сиғмас достонга. Сенда камол топган зотларнинг, Сийратлари ибрат жаҳонга.   Довюраклик тимсоли бўлган. Шу зотларнинг биридир Широқ...